Algemene verkoopvoorwaarden en bezorgkosten van Zuivere zeep

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, bestellingen of anderzijds aankopen en betalingen aan de webshop en bij wederverkoop van zuivere zeep.

Door het plaatsen van en bestelling geeft de klant te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. Van deze voorwaarden wijkt zuivere zeep slechts af als dit schriftelijk aangegeven wordt, waarbij de overige bepalingen wel van kracht blijven.

Prijzen
De prijzen van de producten van zuivere zeep zijn bepaald naar gelang het werk dat een product vereist en de ingrediënten die in het product gebruikt zijn. Zuivere zeep behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in kostprijzen (of wettelijke voorschriften per direct door te rekenen) De genoemde prijzen zijn voor de klant inclusief btw en exclusief bezorgkosten tenzij men met Zuivere zeep schriftelijk expliciet iets anders overeengekomen is. Voor zakelijk geïnteresseerde als het wederverkoop betreft, hanteert zuivere zeep een korting en zijn de prijzen exclusief btw. Mail even om deze voorwaarden te ontvangen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit en heb je een betaalverplichting. Zuivere zeep behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daarin te verbinden.

Betalen, bezorgen of afhalen
De producten die besteld zijn via de webshop worden thuis bezorgd door zuivere zeep of kunnen worden afgehaald op een afhaalpunt aangegeven op de website. De bezorgkosten worden op de factuur verrekend. Deze kunnen worden verrekend vooraf met de factuur of aan de deur, contant of met een pinbetaling. Bezorgen binnen gemeente Roosendaal en Halderberge bent u 1,90 verschuldigd. Buiten de regio in West Brabant wordt met de streekproductenmakelaar samengewerkt. U betaald dan 10% van de bestellingskosten. Wilt u dat Zuivere zeep het opstuurt maakt zuivere zeep gebruik van de diensten van post NL. Je betaald de normale pakkettarieven die op dat moment gelden.

Afhalen kan na bestelling, een telefoontje plaats vinden. Het adres voor het afhalen van je bestelling is Tjalkstraat 7 4731 LD Oudenbosch.

Zuivere zeep draagt zorg voor producten die geleverd worden. De consument heeft de plicht om koop van de producten te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Is dit niet het geval dan dient de consument dit direct kenbaar te maken, op dezelfde dag via de mail (info@zuivere-zeep.nl) De bewijslast ligt bij de klant.

Klachten kunnen alleen ingediend worden op het moment dat de klant de goederen ontvangen heeft en betaald heeft. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht een klacht in te dienen na 24 uur en wordt de klant geacht de producten te hebben geaccepteerd.

Mocht u toch een klacht hebben dan zal zuivere zeep u altijd een tegenbericht geven en het product vervangen binnen een redelijk termijn.Na aflevering is de klant zelf verantwoordelijk voor het juist bewaren van de bestelde producten ( gebruik een spatel voor producten die je uit de pot moet halen), als mede de kwaliteit de hygiëne en het zorgvuldig vervoeren.

Aansprakelijkheid
Zuivere zeep is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan op opzet of grove schuld van Zuivere zeep zelf is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico zijn van zuivere zeep. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Zuivere zeep geen verantwoordelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de de klant reeds zelf verzekerd is wordt zuivere zeep altijd uitgesloten.

Rechten
Alle transacties die plaatsvinden via de webshop van zuivere zeep mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen worden en openbaar gemaakt worden zonder schriftelijk toestemming van Zuivere zeep. Op al onze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.